Fundacja

Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe została powołana by kultywować tradycje przedwojennej organizacji pracowników kolei. Fundacja skupia się na edukacji historycznej związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz historią wojsk kolejowych.

Podstawowym celem Fundacji jest utworzenie Muzeum Dróg Kolejowych i Muzeum Wojsk Kolejowych. Dotychczas zadanie to było realizowane w XIX-wiecznym Garażu Drezyn na stacji Warszawa Praga. Jednakże z uwagi na plany inwestycyjne właściciela nieruchomości Fundacja obecnie poszukuje nowej lokalizacji do prowadzenia działalności statutowej na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego poprzez opiekę nad zabytkami kolejnictwa, wojskowości i techniki.

Fundacja od 2019 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a całkowity dochód jest przeznaczony na działalność statutową.