KPW

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW) założone jako „zrzeszenie ludzi dobrej woli”, było działającą w latach 1927-1939 branżową organizacją paramilitarną zrzeszającą pracowników PKP.

Organizacja była jedną z wielu działających ówcześnie w kraju struktur Przysposobienia Wojskowego, koordynowanych przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW). Zajmowała się wyszkoleniem ogólnym (techniczno-kolejowym i wojskowym), wychowaniem obywatelskim oraz sportem i wychowaniem fizycznym. Członkowie byli zrzeszeni w 600 ogniskach; działało też cały szereg klubów sportowych.

Organem organizacji był miesięcznik/dwutygodnik pt Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, ukazujący się w nakładzie 80 tys. (1933-1934) a następnie 115 tys. (1938) egzemplarzy; również mieś. Instruktor. Tuż przed wybuchem wojny organizacja liczyła ponad 115 tysięcy członków.