Propozycje

Podstawowym zadaniem plebiscytu było wytypowanie lokalizacji dla nowej placówki muzealnej oraz pozyskanie do współpracy partnerów społecznych (np. działaczy i organizacji lokalnych) i instytucjonalnych (np. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa).

Mamy także nadzieję na wywołanie dyskusji na temat przyszłości wytypowanych obiektów.