Kłodzko Główne

Z okazji obchodów jubileuczowych V-lecia działalności Oddziału Wojewódzkiego SITK Wałbrzych, na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITK w dniu 7 maja 1985 r. powołano przy Oddziale Komisję Muzealnictwa i Historii Transportu. Do wszystkich Kół SITK i zakładów pracy wysłano pisma informujące o działalności i planach Komisji. Zabiegano o tworzenie w Kołach Komisji Muzealnictwa, a w … Czytaj dalej Kłodzko Główne