Kluczbork

Historia

Budowę węzła kolejowego w Kluczborku rozpoczęto w 1868 r. w związku z połączeniem Oleśnicy i Fosowskiego linią kolejową. Hala służyła do postoju, obsługi i naprawy lokomotyw. Jest jedną z dwóch hal w układzie wachlarzowym w zespole stacji (druga, wagonownia, znajduje się przy al. Kolejowej). W latach 70. XIX w. zbudowano część południową, murowaną z cegły, przykrytą dachem o żelaznej, nitowanej konstrukcji. Od południa przylega do niej murowany budynek. W drugim etapie, ok. 1900 r. halę przedłużono w kierunku północno-zachodnim do planu półkola, z centralnie umieszczoną obrotnicą. W powiększonej formie hala miała 23 wachlarzowo rozłożone (stąd nazwa) 23 stanowiska dla lokomotyw. Budynek pełnił swoją funkcję do 2002 r. Powoli z krajobrazu znikają elementy dawnej, często już nieużytkowanej infrastruktury kolejowej.

więcej informacji:

https://zabytek.pl/pl/obiekty/kluczbork-lokomotywownia-w-zespole-stacji-kolejowej