Lwówek Śląski

W Lwówku Śląskim, nieopodal dworca, u zbiegu ulic Towarowej i Działkowej, znajdują się zabudowania dawnej lokomotywowni z przylegającą do nich ruiną nieczynnej wieży wodnej.
Budynki te pochodzą z końca XIX wieku (oddano je do użytku w roku 1885).
Pierwotnie parowozownia posiadała jedynie dwa stanowiska dla lokomotyw i była jednotaktowa. Przeprowadzone w późniejszych latach (na przełomie XIX i XX wieku) przebudowy nadały jej obecny kształt wachlarzowy z czterema stanowiskami.

Niestety, dawna lokomotywownia od wielu, wielu lat nie jest już wykorzystywana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i – podobnie jak związana z nią wieża ciśnień – niszczeje.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się pochodzący mniej więcej z tego samego okresu budynek mieszkalny dla pracowników kolei, który jako jedyny z całego kompleksu jest zadbany i zamieszkiwany.

więcej informacji:

https://straznicyczasu.pl/viewtopic.php?f=436&t=16034&sid=5400ce475ccbdd56e1494526dd0933ef

https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Lw%C3%B3wek_%C5%9Al%C4%85ski