Pruszcz Bagienica

Stacja została oddana do użytku w 1909 roku. Obecnie jest to zamknięta dla ruchu dawna stacja węzłowa. Ruch pociągów pasażerskich zakończył się tutaj we wrześniu 1996 roku, ostatnie pociągi osobowe przyjechały na stację z Terespola Pomorskiego. Okazyjnie organizowane są festyny kolejarskie i przejazdy drezynami.

W 2020 r. unikatowy układ przestrzenny i zabudowania stacji wraz z lokomotywownią oraz układ torowy zostały wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Planowane jest przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Tuchola a Koronowem. Stacja ze względu na położenie i niemalże niezmieniony pierwotny stan zachowania może stanowić atrakcję regionu. Jednakże obiekty kolejowe popadają w ruinę.

http://bastion.website.pl/forum/topics191/parowozownia-pruszcz-bagienica-vt2920.htm

http://wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=2645

https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Pruszcz_Bagienica