Wałbrzych

Olbrzymi, 31 stanowiskowy, wachlarzowy obiekt wzniesiono w latach 1898 – 1904. Lokomotywownia wymurowana została cegłą, ściany frontowe wykonano z łamanego kamienia – granitu. Dwuspadowy dach pokryty papą wsparto na konstrukcji stalowej osadzonej w murowanych filarach. Takie rozwiązanie podnosiło bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu. Doświetlenie wnętrza zapewniał szereg okien oraz świetliki wykonane we wrotach poszczególnych stanowisk. Całość zamykała 24 metrowa obrotnica kolejowa, o napędzie elektrycznym, umożliwiająca kierowanie taboru na odpowiednie stanowiska.We wschodniej części wybudowano warsztaty kolejowe umożliwiające drobne, bieżące naprawy taboru na ternie parowozowni. Dalej na wschód, wzdłuż torów w kierunku Jeleniej Góry, zlokalizowano piaskownię oraz zasieki węglowe ze stanowiskami do nawęglania lokomotyw. Od strony zachodniej, za lokomotywownią, posadowiono budynek dyspozytury. Nad całością, od strony południowo – zachodniej, górują dwie wieże wodne, charakterystyczne grzybki, o pojemności 100 i 250 metrów sześciennych.

więcej informacji:

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-240123