Warszawa Praga

Garaż Drezyn Warszawa Praga

Budynek dawnego magazynu Kolei Nadwiślańskiej z końca XIX wieku.
Przebudowany na Oddział Drogowy i Garaż Drezyn Motorowych. Budynek w 2011 roku zakwalifikowany do rozbiórki, dzięki staraniom społeczników
udało się zachować z myślą o utworzeniu muzeum kolejowego. Poniżej przedstawiamy wizualizacje koncepcji zagospodarowania terenu dawnego
Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych DOM Warszawa Praga.

Według założeń opracowania pn. „Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym – Master Plan dla transportu kolejowego aglomeracji warszawskiej” nieruchomość została ujęta jako rezerwa pod przyszłą rozbudowę układu torowego linii kolejowej nr 9 a sam budynek
najprawdopodobniej zostanie rozebrany z uwagi na kolizję z planowanym
przebiegiem układu torowego.

Wizualizacje