Kolejowe Przysposobienie Wojskowe

Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe kultywuje tradycje przedwojennej organizacji kolejarzy, którzy w ramach organizacji podnosili swoje umiejętności techniczne, zdobywali wyszkolenie na wypadek zagrożeń i wojny a także angażowali się w wychowanie patriotyczne
i obywatelskie.

Zadaniem Fundacji jest rozbudowa grupy proobronnej KPW, która działa na styku kolej-wojsko. Chcemy rozwijać kompetencje na wypadek „W”
a także współpracować z instytucjami wojskowymi i organizacjami związanymi z obronnością oraz przedsiębiorstwami kolejowymi, na rzecz bezpieczeństwa kolei w czasie pokoju.

KPW to przede wszystkim formacja obywatelska i patriotyczna.
Dlatego przypominamy i upamiętniamy ofiarność Polskiego Kolejarza
w walce o niepodległość a także wkład w trud odbudowy tak po I jak i II wojnie światowej.

KPW to organizacja, która dba o dziedzictwo materialne
i jest gotowa do realizacji zadań związanych z ochroną i opieką
nad zabytkami kolejnictwa, techniki i wojskowości.

Do końca 2020 r. zostanie opracowany program wyszkolenia KPW.