Muzeum Dróg Kolejowych

IDEA

Muzeum Dróg Kolejowych to pierwsza w Polsce placówka muzealna
dedykowana infrastrukturze kolejowej.

Odmiennie od większości muzeów kolejowych – które gromadzą głównie tabor, chcemy skupić się na budowie i utrzymaniu dróg kolejowych jako fundamencie funkcjonowania kolei.

Obecnie prowadzony szeroki zakres modernizacji sieci kolejowej jest okazją
do zachowania najcenniejszych i najciekawszych elementów techniki i architektury kolejowej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EKSPOZYCJI

 • historyczny rozwój budowy i utrzymania dróg kolejowych
 • kolejowe ratownictwo techniczne (pociąg ratunkowy)
 • przełomowe konstrukcje i innowacje kolejowe (w tym badania nad zero
  emisyjnym napędem dla zabytkowych pojazdów kolejowych)
 • bezpieczeństwo na kolei (w tym historia SK/SOK)
 • lapidarium kolejowe
 • skansen drewnianej architektury kolejowej
 • historia wojsk kolejowych
 • udział Kolejarzy w walce o Niepodległość
 • najnowsze rozwiązania i technologie dla renowacji i utrzymania zabytków kolejnictwa
 • ogrodnictwo kolejowe
 • wczasy wagonowe
 • turystyka kolejowa
 • Rodzina Kolejowa

EKSPONATY

W celu stworzenia ekspozycji Fundacja wspólnie z Partnerami pozyskała tabor kolejowy (wagony, lokomotywy, pojazdy specjalne) oraz wiele różnego rodzaju elementów infrastruktury kolejowej.

Ofertę wystawienniczą chcemy współtworzyć z innymi organizacjami i kolekcjonerami, którzy mogą prezentować swoje zbiory np. w formie depozytu.

WARSZTATY

Do prawidłowej budowy ekspozycji i konserwacji eksponatów niezbędne
jest stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego i socjalnego.

W tym celu zostaną stworzone warsztaty (m.in. mechaniczny; elektrotechniczny; stolarnia; kuźnia), których podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie potrzeb Muzeum.

Planujemy także udostępnienie warsztatów i przestrzeni wystawienniczej zainteresowanym osobom i podmiotom na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych lub działalności
artystycznej.

ORGANIZATOR

Organizatorem Muzeum jest Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, która istnieje od 2016 roku.

Fundacja kontynuuje tradycje przedwojennej organizacji kolejarzy,
zajmującej się podnoszeniem wiedzy kolejowej, technicznej i wojskowej
a także wychowaniem obywatelskim i działalnością społeczną.

Od 2019 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej a całkowity
dochód jest przeznaczony na działalność statutową. Wszystkie funkcje
w Fundacji są prowadzone społecznie.

Siedziba Fundacji to XIX-wieczny zabytkowy Garaż Drezyn na stacji Warszawa Praga. Z uwagi na plany modernizacji sąsiadującej linii kolejowej Fundacja musi opuścić nieruchomość.

PRZYSZŁOŚĆ

Wspólnie z Partnerami – szczególnie lokalnymi działaczami i organizacjami społecznymi, chcemy wypracować program dalszego działania Fundacji
i na nowo określić cele strategiczne w perspektywie wieloletniej
współpracy na rzecz dziedzictwa, edukacji i kultury.